Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Aktualności

Regulamin funkcjonowania Grupy Roboczej

2016-03-30

Szanowni Państwo!

badminton Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas posiedzenia Grupy Roboczej, które odbyło się 22 marca br. w Centrum Porozumienia Społecznego „Dialog” w Warszawie, udostępniamy Państwu regulamin funkcjonowania Grupy Roboczej, której celem jest wybranie finalnie procedowanego korytarza dla linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

 ...

Życzenia Wielkanocne

2016-03-23

Z okazji świąt Wielkanocnych, wszystkim zainteresowanym realizacją inwestycji, składamy moc pachnących wiosną życzeń.

Niech ten świąteczny czas, będzie chwilą oddechu i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Wesołego Alleluja życzą Inwestor wraz z Wykonawcą.

Informacje i materiały dla osób zainteresowanych formułą i zasadami prac Grupy Roboczej

2016-03-17

Szanowni Państwo,

bitpanda W nawiązaniu do informacji o powołaniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Grupy Roboczej, stanowiącej kontynuację procesu prowadzonego w ramach Forum Dialogu, zamieszczamy propozycję regulaminu funkcjonowania Grupy Roboczej ws. lokalizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew oraz dokument opisujący formułę i tryb jej pracy.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż wszystkie ustalenia i rekomendacje Grupy Roboczej podejmowane są w drodze konsensusu. Oznacza to, że zgłaszane przez Państwa obawy, co do zasady reprezentacji (po dwie osoby reprezentujące każdą z gmin i po jednej osobie reprezentującej każdą z organizacji społecznych uczestniczących w procesie dialogu) nie mają uzasadnienia.

 ...

Zaproszenie do prac w ramach grupy roboczej Forum Dialogu

2016-03-08

Szanowni Państwo,

W celu kontynuowania współpracy oraz w nawiązaniu do spotkania w sprawie linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew, które odbyło się 18 lutego 2016 r., uprzejmie informujemy, że do władz gmin, stowarzyszeń oraz do organizacji społecznych zaangażowanych w proces Forum Dialogu, wysłane zostało zaproszenie do dalszych prac w ramach grupy roboczej Forum Dialogu.

Pełna treść zaproszenia wraz z propozycją terminów spotkań zawarta jest w załączonym pliku.

Lista kryteriów wraz z autorami propozycji

2016-03-07

Szanowni Państwo,

kucoin W nawiązaniu do postulatów przedstawionych przez przedstawicieli gmin i stowarzyszeń po spotkaniu 18 lutego 2016 r., zamieszczamy w naszym serwisie listę kryteriów uzupełnioną o informację, kto jest autorem konkretnych propozycji. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją dokumentu pod odnośnikiem (aktualizacja 22.03.2016 r.):

www.kozienice-oltarzew.pl/materialy/pobierz/38

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zwróciliśmy się do autorów poszczególnych uwag i propozycji listy kryteriów dla analizy wielokryterialnej z prośbą, o wyrażenie zgody na zamieszczenie skanów przesłanych nam w tym temacie dokumentów. Po otrzymaniu odpowiednich zgód, zamieścimy wskazane dokumenty w naszym serwisie www.

Aktualizacja listy kryteriów

2016-02-17

Szanowni Państwo,

W związku z przesłanym przez przedstawicielkę Komitetu Społecznego „Strażnicy Krajobrazu Jaktorowa” kategorycznym żądaniem uzupełnienia listy kryteriów o zagadnienia wskazane w piśmie z 29 grudnia 2015 r., zamieszczamy nową wersję dokumentu zawierającego materiał pomocniczy na jutrzejsze spotkanie Forum Dialogu. Wspomniane zagadnienia zostały zamieszczone w kategorii „Inne” ze względu na fakt, iż nie zostały przypisane przez autorów do żadnej z kategorii oraz nie zostały podane parametry ich pomiaru.

Jednocześnie pragniemy po raz kolejny podkreślić, że ostateczna lista kryteriów dla analizy wielokryterialnej zostanie ustalona w wyniku spotkania Forum Dialogu, a zamieszczony materiał ma charakter jedynie pomocniczy dla usprawnienia przebiegu jutrzejszego spotkania.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym dokumentem, który w formacie PDF można pobrać z zakładki „Materiały informacyjne”, znajdującej się w dziale „Dla właścicieli gruntów”, a także pod odnośnikiem (aktualizacja 22.03.2016):

www.kozienice-oltarzew.pl/materialy/pobierz/39

Kompletna lista propozycji kryteriów

2016-02-16

Szanowni Państwo!

Wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji prezentujemy kompletną listę propozycji kryteriów, na której znajdują się pozycje przesłane do dnia 31 stycznia br. przez Gminy oraz Stowarzyszenia, jak również kryteria zaproponowane wcześniej przez Inwestora wspólnie z Wykonawcą.

Propozycje te zostaną poddane dyskusji podczas posiedzenia Forum Dialogu, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 18 lutego. Zgodnie z ustaleniami, kompletna lista kryteriów ma być punktem wyjścia do wybrania finalnej i ostatecznej listy, która w kolejnym kroku, po wspólnym przypisaniu wag, posłuży do analizy wielokryterialnej. Celem analizy jest wybór finalnie procedowanego korytarza dla inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym dokumentem, który w formacie PDF można pobrać z zakładki „Materiały informacyjne”, znajdującej się w dziale „Dla właścicieli gruntów”, a także pod odnośnikiem (aktualizacja 22.03.2016):

www.kozienice-oltarzew.pl/materialy/pobierz/39

Termin posiedzenia Forum Dialogu

2016-02-10

Wszystkich zainteresowanych biorących aktywny udział w pracach Forum Dialogu, którego celem jest wyznaczenie finalnie procedowanego korytarza przedmiotowej inwestycji, mamy przyjemność poinformować, iż termin najbliższego posiedzenia Forum wyznaczony został na 18 lutego 2016 roku, o godz. 12.00 przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, wejście B, I piętro, sala 169.

 ...

Komunikat w sprawie plakatów w Gminie Jaktorów

2016-01-26

W związku z przedstawioną informacją kolportowaną na plakatach przez Społeczny Komitet Obrony Gm. Jaktorów przed linią 400 kV, sugerującą, że za wskazanym procederem mogą stać osoby związane z budową linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Wykonawca inwestycji 400 kV Kozienice-Ołtarzew (ZUE S.A.) wraz z realizującą zadania formalno-prawne oraz odpowiadającą za proces komunikacji społecznej spółką API informują, że nie prowadzą obecnie żadnych działań związanych z nabywaniem lub udostępnianiem nieruchomości dla realizacji linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew. Działania o takim charakterze, do czasu zakończenia prac Forum Dialogu i wyboru korytarza dla linii, są całkowicie bezpodstawne ze względu na brak decyzji o lokalizacji trasy linii.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zaprzestanie kolportowania nieprawdziwych informacji. Wszystkich zainteresowanych, w tym osoby, które posiadają wiedzę na temat opisanych działań prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym inwestycji lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Mapa z proponowanymi wariantami przebiegu linii

2016-01-18

W nawiązaniu do otrzymywanych zapytań o mapę przebiegu wariantów korytarzy dla linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew, uprzejmie przypominamy, że mapę zawierająca wszystkie pięć analizowanych wariantów można pobrać z zakładki „Materiały informacyjne”, która znajduje się w dziale „Dla właścicieli gruntów”, a także pod odnośnikiem:

www.kozienice-oltarzew.pl/materialy/pobierz/28

Dzięki uprzejmości Sejmiku Województwa Mazowieckiego, mapę można również pobrać z repozytorium Forum Dialogu:

www.forumdialogu.mazovia.pl.